Informasjonsmøte – Rørfornying – 08 Desember 2020

Klikk på linken for å komme inn på infomøte til rørfornying Click on the link to join the information meeting on pipe rehabilitation Klikk på linken for å laste ned Microsoft Teams TT Teknikk har gleden av å invitere beboerne i blokk 12 og 14 til et informasjonsmøte angående rørfornyingen. Møtetidspunktet er kl 18.00 den … Forsett å lese Informasjonsmøte – Rørfornying – 08 Desember 2020

Om andelseiernes ansvar for elektriske anlegg i leiligheten, samt faglige krav til våtromsarbeider

Styret i Durud borettslag vil minne om at det er den enkelte andelseier som er ansvarlig for at det elektriske anlegget i den enkelte leilighet oppfyller de til enhver tid gjeldende krav i el-forskriften. Offentlige myndigheter har anledning til å inspisere leilighetene, og kan på bakgrunn av funn under inspeksjonen komme med pålegg om reparasjon … Forsett å lese Om andelseiernes ansvar for elektriske anlegg i leiligheten, samt faglige krav til våtromsarbeider