Ved & Konteiner

Vil du ha ved?  Det nærmer seg vinter og vi har fremdeles masse ved igjen fra forrige hogst. Alt ligger nede ved traktorgarasjene mot Bærumsveien. Bare ta det du vil ha! Ta kontakt med vaktmesteren dersom du trenger øks for å kløyve veden. Siste frist for henting av ved er: 20.09.2018 Etter denne datoen blir det … Forsett å lese Ved & Konteiner

Om andelseiernes ansvar for elektriske anlegg i leiligheten, samt faglige krav til våtromsarbeider

Styret i Durud borettslag vil minne om at det er den enkelte andelseier som er ansvarlig for at det elektriske anlegget i den enkelte leilighet oppfyller de til enhver tid gjeldende krav i el-forskriften. Offentlige myndigheter har anledning til å inspisere leilighetene, og kan på bakgrunn av funn under inspeksjonen komme med pålegg om reparasjon … Forsett å lese Om andelseiernes ansvar for elektriske anlegg i leiligheten, samt faglige krav til våtromsarbeider

Rask oppdatering

Nå er “endelig” fellesferien over, så da er på tide med en rask oppdatering på hva som skjer: Det jobbes med å få tilbud på murertjenester for å fikse trappene. Flertallet av de vi har kontaktet i starten av Juli har vært på ferie, så forhåpentligvis får vi tak i noen som kan fikse trappetrinn … Forsett å lese Rask oppdatering