Parkering

Priser

TypePris (fra 01. Jan 2023)
P-plass: Standard (uten strøm)kr. 250,-/md.
P-plass: Motorvarmer (strøm til motorvarmer)kr. 300,-/md.
P-plass: Hybrid kr. 650,-/md.
P-plass: EL-bilkr. 750,-/md.
Garasje: Standardkr. 560,-/md.
Garasje: Hybridkr. 960,-/md.
Garasje: EL-bilkr. 1060,-/md.

OBS: Det er ikke tillatt å lade Hybrid-/EL-bil fra vanlig strømuttak eller motorvarmeruttak!


Ønsker du å søke om parkering eller garasje?

Trykk her for å komme til søknadsskjemaet!


Ventelister

Garasjer

Parkeringsplass


Kart over soner (p-plass)

Klikk på bildet for å få større versjon.


Gjesteparkering

Det er ingen faste parkeringsplasser for gjester i borettslaget. Det enkleste er å parkere langs durudveien (utenfor bommene), men hvis det er fullt der kan gjester stå inntil 24t på andre siden av T-banelinjen på pendlerparkeringen.

Gateparkering i Durudveien

Gateparkering i Durudveien skal foregå langsetter veien. Dersom det blir mye skråparkering risikerer vi at kommunen setter opp parkeringsforbud i veien, dette vil medføre ekstra vanskeligheter i vinterhalvåret. Vi håper at alle viser ekstra hensyn slik at vi unngår parkeringsforbud.


Parkering innenfor bommene!

Viser til §6 vedtekter for parkering:

Kjøring på gangveiene i Durud er i utgangspunktet forbudt og parkering på gangveiene medfører borttauing for eiers regning og risiko. Det er forbud mot innkjøring på gangveier mellom kl. 22:00-07:00. Gjelder ikke for dem som har handikappet eller syke.

Ved flytting og av-/på-lessing kan kjøring tillates men bilen skal da snarest flyttes til tildelt biloppstillingsplass. Oppsatte orienteringsskilt skal respekteres.

Det er andelseieres/beboeres plikt å informere besøkende, så disse ikke parkerer på feil plasser.

Viser til husordensregelene og forventer at alle gjør sitt ypperste for å overholde dette,

Parkering/kjøring på fellesarealer

Motorkjøretøy plasseres kun på parkeringsplasser og sykler i stativene.

Kjøring og parkering innenfor bommene er kun tillatt for av- og pålessing.

Overtredelse bøtelegges med kr. 500,-.

Det er forbud mot innkjøring på gangveier mellom kl. 22:00-07:00. Gjelder ikke for dem som er handikappet eller syke.