Sykkel parkering

Pr. i dag har borettslag sykkelboder ved blokk 16 og blokk 22. Andelseiere i blokk 14, 16 og 22 kan søke for maks en sykkelplass pr. leilighet i disse bodene. Det er plass til 48 sykler i hver bod, lade mulighet for EL sykler.

(Oppdatering:12 Okt. 2021: Vi har ledig plasser. Andelseiere i blokk 12, 18 og 20 kan også søke for plass i sykkelboden. Alle andelseiere i alle blokkene kan søke for mer enn en plass)

Søknad sendes ved å fylle ut skjema under. For generelle hendvendelser angående sykkelparkering ta kontakt med oss på styret@durud.no eller bruk skjemaet under.

Regler og vilkår for plass i sykkelbodene:

  • Plassene deles ut etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Deretter ihht venteliste.
  • Andelseiere må betale en engangssum (Kr 200) for nøkkelsett til sykkelboden. Ikke refunderbart.
  • Andelseiere som trenger ekstra nøkkel pgå tapt nøkkel må selv dekke kostnaden.
  • Fremleie av sykkelplass er ikke tillatt.
  • Ved salg eller bruksoverlating av leilighet, tilbakeføres plassen tilbake til borettslaget.
  • Det er andelseiers ansvar for å informere og levere plassen tilbake til styret ved bruksoverlating eller salg av leilighet.
  • Kostnad for strømforbruk (EL-Sykler) er 20kr/mnd. Faktureres forskuddsvis en gang/år. Eventuelt restsummen tilbakebetales ikke.

    Jeg har lest og forstått reglene og aksepterer vilkårene for plass i sykkelbod.