Styret

Styreleder

Ravi Shroff
2022-2024


Styremedlemmer

Eivind Knudsen
2022-2024

Lena Olsen
2022-2024

Christian Westby
2022-2023

Jorunn Molland
2021-2023


Varamedlemmer

Beate Mariann Hansen
2022-2024

Signe Arntzen
2021-2023