Markiser

Vi har en avtale med Scandic Markiser som gir beboere i Durud Borettslag 30 % rabatt ved bestilling av markiser.

Kontaktperson:

Farshad Zaminikia kan kontaktes på post@scandic.no eller på telefon: 900 90 100

Farge på duken må være:

  • 338 398 koksgrå

www.scandic.no

OBS!

Viser til Vedtektene:

3-3 Bygningsmessige arbeider

(2) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre offentlige bestemmelser er ikke tillatt. Forandringer som berører bygningens eksteriør er ikke tillatt. Markiser og flaggfeste må monteres etter anvisning av vaktmester. Enhver boring, spikring eller lignende i nytt balkongdekke eller stålramme er forbudt. Beboer vil bli holdt økonomisk ansvarlig hvis boring i nytt dekke forekommer. Oppsetting av paraboler er ikke tillatt.

Dette betyr at du kan montere markise, men det er svært viktig at dette gjøres på riktig måte. Ta derfor kontakt med vaktmester før og under montering for å være sikker på at det blir gjort riktig.

Viser til Husordensreglene:

9. Montasjer

Markiser og flaggfester må kun monteres etter anvisning av vaktmester.

Boring, spikring eller liknende i nytt balkongdekke eller stålrammer må ikke forekomme. Beboer vil bli holdt ansvarlig for all skade som følger av at påbudet ikke overholdes.