Nøkler

Hoveddører

Nøkler til hoveddører i fellesarealer må rekvireres gjennom Obos.

Alle bestillinger må være skriftlige pr. mail: oef@obos.no


Postkasse

Ved tap av nøkkel til postkassen må hele sylinderet byttes ut.
Prisen på dette ligger i underkant av kr. 1000,-

Ta kontakt med vaktmesteren for å ordne dette.

Sikringskap


Nøkkel til sikringskap er mulig å kjøpe av styret til kr 50,-

Henvendelse ved mail til styret@durud.no

HUSK:

KRAV FRA EL-TILSYNET ER AT SIKRINGSSKAPENE SKAL VÆRE LÅST TIL ENHVER TID!