Nøkler

Hoveddører

Nøkler til hoveddører i fellesarealer må rekvireres gjennom Obos.

Alle bestillinger må være skriftlige enten pr. fax: 22 86 59 76. eller pr. mail: oef@obos.no


Sikringskap

Nøkkel til sikringskap er mulig å kjøpe av styret til kr 50,-

Henvendelse ved mail til styret@durud.no

HUSK:

KRAV FRA EL-TILSYNET ER AT SIKRINGSSKAPENE SKAL VÆRE LÅST TIL ENHVER TID!