Vedlikehold og utvikling

Kommende vedlikehold/utvikling

Prosjekter som skal utføres i tidsrommet 2019-2021.

  • Utskifting av gesims.
  • Rørfornying.
  • Oppgradering av det elektriske på p-anlegget.

Tidligere gjennomført vedlikehold/utvikling

Her følger en liten oversikt over større vedlikehold og rehabiliteringer utført i borettslaget.

Større vedlikehold, rehabiliteringer og oppgraderinger:

2019: Skiftet ut korktavler med digitale oppslagstavler.

2018: Utbedring av asfalt foran 20- og 22-blokka.

2017: Nye røykvarslere og håndslukkere i alle boenheter.

2016: Oppgradering av garasjer og betongarbeid i trabulantveggen under 12 blokka.

2014: Bygging av nye garasjer ved kolsåsbanen

2013: Utskifting av samtlige sikringsskap i alle oppganger og sikringtavler i kjellerne av ElektroSivert

2013:  Byttet alle lampene i oppganger og i kjellerne med LED

2010 – 2011: Piper

2009 – 2010: Utskifting inngangsdører

2009 – 2010: Rensing av ventilasjonskanaler

2008 – 2009: Opparbeidelse av parkeringsplasser, samt vedlikehold av lekeplasser

2006 – 2008: Balkongrehabilitering

2005 – 2006: Oppstart piperehabilitering

2002 – 2004: Taktekking