Vinduprosjekt

Infoskriv vinduprosjekt

Dato: 18 januar 2022 (Siste oppdatert 17.02.2022)

Kjære andelseier,

Vinduprosjekt er godkjent av ekstraordinært årsmøte I desember 2021. Etter avholdt tilbudskonkurranse og forhandlinger med flere leverandører gjennom høsten 2021 har styret valgt å inngå kontrakt med Vindu Entreprenøren AS.

Prosjektet omfatter utskiftning av alle vinduer og balkongdører satt inn før 2014.

Som nye vinduer er det valgt «vedlikeholdsfrie» vinduer med utvendig aluminiumsprofiler levert fra H-vinduet Magnor. Disse vinduene er allerede satt inn av flere, og er designet for en levetid opp mot 60 år.

En oppmåling av vindusstørrelser og eksakt opptelling av antall er berammet med oppstart i uke 8, og vil pågå to.m uke 16.

Blokk 12, 14, 16, 18: Ferdig

Blokk 20: Uke 11/12 (14.03.2022 – 27.03.2022)

NY DATO Blokk 22: Uke 16 (19.04.2022 – 22.04.2022)

Dersom måltaking planene endres, sendes varsling på www.durud.no/vedlikehold/vinduprosjekt og styretavla.

Vindu Entreprenøren AS vil ca. 3 uker før befaring finner sted i den enkelte leilighet henge opp varsler om klokkeslett for når den enkelte leilighet skal befares. Det er viktig at noen er til stede i det varslede tidsrom eller leverer nøkler I låst postkasse merket med “Vindu Entreprenøren AS”. Nøkler må være godt merket med adresse, oppgang, og navn (samme som postkassen). Dersom ikke Vindu Entreprenøren AS får adkomst vil det ikke bli målt opp og bestilt opp nye vinduer og dører. Ved planlagt reise/ferie I oppgitt tidspunkt kan det være lurt å levere nøklene god tid i forveien og informere prosjektkomite og prosjektleder.

Postkasse for levering av nøkler er hengt opp. Les styretavla for å finne ut hvor den er.

Selve arbeidet med å skifte vinduer og balkongdører er berammet med oppstart i uke 16/17. Mer informasjon om prosjekt kommer etter hvert. Dette gjelder også fremdriftsplan.

Informasjonen fra prosjektkomite sendes ut fortløpende (kun digitalt) på styretavla og vibbo. Informasjon fra leverandøren varsles på styretavla eller skriftlig.

Styret har opprettet et eget e-post adresse for prosjektet. Alle henvendelser sendes skriftlig til vinduprosjekt@durud.no. Andelseiere som tidligere har sendt henvendelser til styrets mail eller parkeringsmail bes sende igjen på nytt til vinduprosjekt@durud.no slik at vi har alt samlet på et sted og for enklere oppfølgning mot enkelte. Hendvendelser til styrets mail, parkeringsmail eller styrets postkasse vil ikke bli besvart.  

Ved eventuelt spørsmål send SMS til prosjektkomite så tar vi kontakt: Ravi Shroff (95 97 44 69), Christian Westby (95 49 41 59), Ole Morten Finstad (91 18 18 16), Eivind Knudsen (95 11 86 19). Prosjektleder fra Vindu Entreprenøren AS er Dennis Keldt. Kontakt informasjon til prosjektleder blir varslet senere.

Vennligst hilsen,

Prosjektkomite,

Vindu Prosjekt