Hager & Terrasser

Beboere med hageflekk og terrasse er selv ansvarlig for å holde dette vedlike.

  • Alle terrasser og skillevegger skal vedlikeholdes og regelmessig beises. Helst en gang i året. Beis fåes av vaktmester.
  • Dersom det er plen på hageflekken skal denne også klippes regelmessig.
  • Hekk tilhørende hage og platting skal årlig klippes av beboer. Hekken skal ikke være høyere enn skilleveggen. Hekken må også vannes ved behov.
  • Thuja som må skiftes grunnet mangelfullt vedlikehold er beboeren selv ansvarlig for.
  • Hageflekken og terrassen skal holdes ryddig. Dette er ikke en lagringsplass!

Ved mangelfullt vedlikehold av hage og terrasse vil det bli innleid hjelp til dette, og beboeren blir fakturert.