Melding fra FIBBER

Kjære beboere i Durudveien BRL

Nå begynner arbeidene relatert til leveranse av internett fra Homenet.
Arbeidene blir delt i to faser som følger:

Fase 1

Forberedende arbeider for kundeinstallasjoner
• All boring i felles arealer.
• Montering av eventuelle kabelkanaler og rør (Hovedsakelig i kjeller og trappeganger).
• Montering av skap og fordelinger i kjeller.
• Trekke hovedkabelnettet i kjeller.
• Trekke kundekabler frem til ytterdør ved hver leilighet og kveile disse.
• Grave og legge rør mellom bygninger.

Det gjøres oppmerksom på følgende:
Arbeidet kan være støyende og medføre en del støv. Vi vil støvsuge/feie opp fortløpende, men det bes om forståelse for at ikke alt støv kan tas med disse renholds metodene. Resten må tas av borettslaget i forbindelse med alminnelig renhold.
• Det blir hengt opp kveiler med kabel i taket utenfor hver leilighet. Vi ber om at disse får henge i fred frem til arbeidene i fase 2 er utført.

Fase 2

Kundeinstallasjoner og aktivering av tjenester.
• Henge ut varsel på hver dør med informasjon om tidspunkt for kundeinstallasjon. Denne lappen henges ut minst 1 uke før planlagt tid. Det bes om at alle etterstreber å gjøre sin leilighet tilgjengelig for de planlagte arbeider det tidspunktet som blir satt opp.
• Bore inn til leilighet ved ytterdør. (Lite 6-10mm hull).
• Eventuell boring i innervegg i leilighet (Også lite 6-10mm hull)
• Trekke kundekabel fra gang og frem til eksisterende TV uttak i leilighet.
• Montere kontakt på vegg ved eksisterende TV uttak.
• Montere hjemmesentral og eventuell dekoder om denne er tilgjengelig.
• Teste forbindelse til internett.

Det gjøres oppmerksom på følgende:
Kabelforlegning i leilighet begrenser seg til antall meter som henges i kveil utenfor dør (Normalt ca 15m).
• Roser som oppstår ved boring i vegg sparkles. Dersom det er behov for maling må dette ivaretas av den enkelte beboer.
• Arbeidet kan være støyende og medføre noe støv. Vi vil støvsuge/feie opp etter arbeide, men det bes om forståelse for at ikke alt støv kan tas med denne renholdsmetoden. Rengjøring utover dette tas av hver enkelt beboer.
• Hver beboer må selv flytte unna møbler og verdifullt utstyr som skulle komme i veien for kabelfremføring og utstyrsmontering.

Arbeidene i fase 1 er planlagt startet denne uken (uke 6) og forventes ferdige i løpet av uke 17.
Arbeidene i fase 2 blir påbegynt 1-2 uker etter varsel henges på dør og forventes ferdig innen utgangen av April.

Dersom du skulle ha spørsmål ber vi deg kontakte vår prosjektleder helst på mail ks@fibber.no, alternativt på tlf. 21 68 38 00 (Valg 0) (Betjent mellom 08:00 og 16:00 på hverdager).

Med vennlig hilsen FIBBER (for HomeNet)