Informasjonsskriv fra styremøte – Jan. 2019

Avtale med styretavla

Som et siste ledd i å forbedre kommunikasjonen i borettslaget, har vi inngått en avtale med Styretavla. Dette innebærer at alle korktavlene i borettslaget vil erstattes med en digital oppslagstavle. Med digitale oppslagstavler vil kommunikasjonsflyten bli vesentlig bedre og raskere. Styret og andelseiere får da muligheten til å legge ut «oppslag» med bare et par tastetrykk, enten det er til én oppgang, eller hele borettslaget.

Installasjonen vil også gi oppgangene et estetisk løft ved å gjøre de mye ryddigere. Ikke mer papir som flyter over hele veggen, og vesentlig reduksjon av gamle oppslag som blir hengende unødvendig lenge.

De nye oppslagstavlene/skjermene vil bli koblet opp så fort installasjonen av fiber er fullført, og siden vi gjør det ifm. fiberinstallasjonen får vi styretavla med en prisreduksjon på 75%. Hvordan tavlene skal brukes vil vi informere om når tiden nærmer seg. For mer info om styretavla se: www.styretavla.no

Ekstra bod

Vi ser at det er stor etterspørsel om ekstra bodplass og vi får jevnlig e-poster om det. Vi jobber nå med å få fullført kartleggingen av dagens ekstraboder, hvem som eier de, samt oppdatere og fullføre ventelisten. Når dette er ferdig vil ventelisten bli offentliggjort på nettsiden vår. Vi kommer også til å se på tiltak om det er mulig å bygge flere ekstraboder på sikt.

Vask av fasade

Vi ønsker å gjennomføre en dugnad til våren for vasking av fasadene. Mer info kommer når det nærmer seg, men det er noe vi ser frem til. Vi har et mål om at dette skal bli en hyggelig sosial sammenkomst.


Ellers jobbes det med diverse beboersaker, terrassedører (ref. g.fors.), utbedring av uteområdet, rehabilitering av gesims, rørprosjekt, ladeanlegg til EL-biler, m.m.