EKS.ORD ÅRSMØTE 2021

Eks. ordinært årsmøte for 2021 holdes digitalt fra 01 Desember 2021 til 06 Desember 2021 (5 dager). Vi oppfordrer alle andelseiere å logge inn på https://vibbo.no/ og gi samtykke til elektronisk kommunikasjon.