Informasjonsskriv fra styremøte – April 2019

Uteområdene

Det har kommet ønske fra flere om sandkasser til de minste, noe vi har blitt enige om å kjøpe inn. Det vil da bli kjøpt inn to sandkasser som plasseres på området. Sandkassene vil ha lokk, slik at katter og andre dyr ikke kan grave ned avføring eller annet. Når lokket åpnes så blir lokket omgjør til sitteplass, praktisk for foreldrene som er med. Vi har også kjøpt inn to nye fotballmål etter flere ønsker, som plasseres mellom blokk 16, 18, 20 & 22.

Vi jobber også med andre deler av tomten vår for å se hvordan vi på best måte kan bruke disse områdene.

Oppgangene

Det har vært interesse for å gjøre noe med oppgangene i mange år, vi får jevnlig inn henvendelser om å pusse opp oppgangene. Etter behandling på styremøte har vi funnet en løsning som er meget kostnadsbesparende, gir alle mulighetene til å få pusset opp sin oppgang når de selv ønsker/har tid og får gjort en ordentlig oppussing når man først er i gang. Vi gjennomfører nå et prøveprosjekt i oppgang 18D. Mer info om hvordan oppussingen skal gjennomføres kommer i et eget skriv. Ta gjerne en titt innom for å se hvordan det går. Bilder osv. vil også bli lagt ut på nettsiden.

Rørprosjektet

Etter mye jobb, samt vente på saker som tar tid har vi endelig kommet oss videre til noe mer konkret. Vi har fått rapport på tilstand fra Obos Prosjekt AS som ble engasjert til å lage en tilstandsrapport, med påfølgende alternativer for utbedring av rørene. Vi har også hørt med andre leverandører og samlet inn tilbud på utbedring av rørene. Vi har forhørt oss med andre borettslag på ca. samme størrelse som har gjennomført rørprosjekt de siste årene/eller som holder på med kartlegging selv.

Vi ser at følgende steg gjenstår.

  1. Innkalle til et informasjonsmøte. Sammen med alle andelseiere kaller vi inn Obos Prosjekt til å fortelle om rapporten(tilstand, muligheter, konsekvenser, osv.), en leverandør til å fortelle om utbedring av rør. Dette er en god anledning for alle til å stille de spørsmålene man skulle sitte på. Det er bedre å stille et spørsmål for mye enn for lite. Dato kommer, men vi har som mål å få gjennomført dette ila. mai/juni. Det er viktig at så mange som mulig kommer på dette møte, da det er her man får best og mest info om prosjektet.
  2. Etter informasjonsmøtet kommer styret til å gå igjennom alt av info og fatte en innstilling og et forslag til vedtak som kan stemmes over på en ekstraordinær generalforsamling.
  3. Gjennomføre det som blir vedtatt av generalforsamlingen.