UTREDNING AV VANN OG AVLØPSPROSJEKTET I DURUD BORETTSLAG

BAKGRUNN Styret i Durud Borettslag har utredet ulike alternativer for å løse borettslagets nødvendige vedlikehold av felles vann- og avløpsrør. Dette er borettslaget pålagt etter loven. Private rør som omfattes av andelseier vedlikeholdsplikt er ikke utredet. Vi ber andelseiere å lese informasjon nøye og inviterer dere for presentasjonen av fakta og spørsmålsrunde den 29.01.2020 k.18 … Forsett å lese UTREDNING AV VANN OG AVLØPSPROSJEKTET I DURUD BORETTSLAG