Informasjonsskriv fra styremøte – Mars. 2019

Graving ifm. fiber

Som flere sikkert har sett er gravingen godt i gang. BK Anlegg (firmaet som graver) har sagt at de vil fullføre selve gravejobben nå, pakke alt så godt som mulig på plass igjen, og gjøre siste opprydding når frosten forsvinner. De vil da sørge for at det plantes ny plen, blir lagt ny asfalt, og alt annet som må til for å få det som det var. 🙂

Konteiner

I år ønsker vi å sette noen faste måneder for når konteiner vil være tilgjengelig. Dette vil gjøre det billigere og mer forutsigbart for alle som bor i Durud. 

Månedene er som følger: mai, juli, og september. 

Vi vil også minne om at søppel må kastes i riktig søppelkasse. Hver gang noen kaster restavfall i matavfallet henter ikke Bærum Kommune søppelet, og de gangene de henter det med feilsortert avfall, blir borettslaget fakturert denne kostnaden. Vi gjør derfor oppmerksom på at det er du som andelseier som betaler for feilsortering.

Dyrehold

Vi har i det siste fått gjentatte klager på avføring fra både katt og hund på diverse steder. Det minnes derfor om husordensreglene hvor det står at katter og hund skal holdes i bånd. Og det burde være en selvfølge at avføring blir plukket opp. 

Oppbevaring av gjenstander i oppganger

Det har også kommet inn flere klager på oppbevaring av barnevogner og andre store gjenstander i enkelte oppganger. Vi ønsker derfor å minne om at barnevogner skal settes under trappen, og at andre gjenstander skal settes i leiligheten eller boden. 

Det er viktig at ting ikke står i veien med tanke på brannvern. De som oppbevarer ting i rømningsveiene kan potensielt få det fjernet og måtte betale et administrasjonsgebyr.

Sykkelboder

I forbindelse med graving av fiber på området har vi begynt planlegging av grunnmur til sykkelbodene. Grunnmurene vil trolig være klare innen våren. Det jobbes med å få et tilbud på bygging av selve bodene, samt store sykkelstativ. Vi vil også få satt opp et nytt tørkestativ for å erstatte det som ble fjernet ved 14-blokka.