Informasjon fra styremøte – 27.06.2018

Ny nettside (durud.no)

Det ble ved styremøte holdt i mai vedtatt å vurdere oppgradering av tidligere nettside. Dette er nå ferdigstilt og vi vedtok forrige styremøte å bytte til nytt nettsideløsning. Den nye løsningen er helt uten reklame fra Obos og mye mer oversiktlig. Nå kan du finne alt du trenger med bare ett klikk! Vi kommer til å legge ut nye og aktuelle saker fortløpende på undersiden “Siste nytt” her på durud.no

Dersom det er noe du synes vi burde tilføye eller endre på siden, kan du sende tips til styret@durud.no

Facebook

Vi har også opprettet en Facebook-side for Durud Borettslag. Tanken er å gjøre det lettere for beboere å kommunisere med hverandre og/eller styret. Merk at vi på ingen måte har tenkt til å ekskludere de som ikke har Facebook. Alle oppganger og nettsiden vil få informasjon som tidligere!

Besøk gruppen på: https://www.facebook.com/groups/durudborettslag/ eller søk etter den i søkefeltet på Facebook. Du må søke for å bli med i gruppen, men det er bare en formalitet for å sikre at kun beboere har tilgang. Noter gjerne hvilken leilighet du bor i og hvem som er juridisk eier (dersom det ikke er deg).

Forsikringer

Vi har gått gjennom alle forsikringsavtalene borettslaget har og hentet ut bedre priser på de samme avtalene. Dette medfører en besparelse på 78 000,- per år. Vi går da fra 363.068,- til 285.500,- i året.

Elektronisk låsesystem

Enkelte beboere har uttrykt ønske for å installere elektronisk lås på dør til egen leilighet. Dette er noe vi har godkjent, så dersom du også ønsker å installere dette er det ok. Merk at du må sende informasjon til styret@durud.no og fortelle at du kommer til å sette inn elektronisk lås, samt hvilken leverandør du bruker og modell. (Kun for historikk rundt garantier)

Vaktmester

Dette er et punkt mange har lurt på i lengre tid – og vi kan med glede meddele at vaktmesteren fortsetter i sin stilling hos Durud Borettslag. Vi har hatt en god dialog med vaktmester underveis og er kommet frem til en løsning som både vi i styret og vaktmester har stor tro på. Noen endringer blir gjort for å få til en bedre utførelse av jobben og bedre kommunikasjonen mellom vaktmester og styret. Ene endringen er at vaktmester fratrer sitt styreverv og får nå all sin tid til å fokusere på sin oppgave som vaktmester. Den andre er at hovedpunktene hva gjelder arbeidsoppgaver blir tilgjengelig på nettsiden. Dette er for at dere beboere enkelt kan vite hva som går under vaktmesteroppgaver og hva som ikke faller innunder hans oppgaver. En siste endring som er verdt å nevne er at vaktmesteren går fra en 100% stilling til en 60%. Stillingen er også fullt fleksibel i forhold til arbeidstid. Det vil si frihet under ansvar.
Igjen så vil vi påpeke at vi alle er veldig fornøyd med denne løsningen og håper dere også ser fordelene i at vi fortsetter med vaktmesteren og de endringene vi har gjort.

Telefoni

Vi har også gått gjennom telefoniavtalen for vaktmester og styreleder. Styreleder går over til å bruke sin private telefon og vaktmester bytter til et annet abonnement. Dette medfører en besparelse på minimum 6000,- per år fra dagens løsning.

Tørkestativ

Det har kommet inn mange gode forslag når det gjelder tørkestativene, men flertallet har ønsket seg sykkelboder. Dette er også noe vi ser at borettslaget trenger da kjellerne er fulle av sykler som aldri brukes, eller plass som kunne bli brukt til annet. Så vi tenker å erstatte et tørkestativ med en solid bod ved 16- eller 22-blokka i første omgang. Siden det historisk sett har vært en del sykkeltyveri i borettslaget, ønsker vi å gjøre de nye bodene til et sikkert og trygt alternativ til de med dyre sykler som per dags dato oppbevares i leilighetene til den enkelte.

Vinduer og terrasse-/balkongdører

Vi ønsker å lage en totaloversikt for å finne ut hvor mange som trenger å få byttet vindu eller dør. Totaloversikten gjør også arbeidet enklere med tanke på fremtidig vedlikehold. Vi kommer da til å innhente info på alle vinduer og dører i borettslaget, nye og gamle. Hvordan denne jobben blir utført blir dere fortløpende informert om. Når vi har fått oversikt, starter vi umiddelbart med utbedringer.

Ødelagte trappetrinn

Det jobbes med å finne et firma som kan fikse ødelagte trappetrinn i borettslaget. Vi jobber for å få dette utbedret så fort som mulig.

Fjerning av ugress og viltvoksende planter

Det har vært noen klager på kantklippingen enkelte steder da dette medfører kutting av treskudd. Det ble tidligere vedtatt at det ikke skulle hogges ytterligere, men dette gjelder kun voksne trær som står igjen, ikke ugress og viltvoksende planter.

Hagebenker

Det er flere beboere som ønsker seg hagebenker, så vi jobber med å få kjøpt inn noen flere og håper å få dette på plass snarest.

Ladekontakter

Det ble kartlagt status på resterende ladekontakter som skal skiftes/bygges i garasjer. Styret skal fremover innhente tilbud for å gjøre denne jobben, samt forsøke å få noe økonomiskstøtte fra forskjellige organisasjoner tilknyttet dette. Vi kommer også til å kartlegge behovet til alle i borettslaget når det gjelder ladekontakter, slik at vi vet om vi må gjøre flere installasjoner i fremtiden.

Ny vaskeavtale

Vi har forhandlet oss frem til en ny avtale på vask av våre oppganger. Den nye avtalen er både billigere og inneholder mer enn den forrige. Ny avtale inneholder også vask av utvendige trapper/inngangspartier og samme hyppighet på vask som dagens avtale. Årlig besparelse blir da på ca 76.000,- ved å gå fra 186.500,- i året til 110.412,-

Vedtak markiser og fliser på balkong

Vi jobber med nye forslag til vedtak rundt markiser og fliser på balkongene våres. Dette er en prosess som må være nøye gjennomtenkt og bearbeidet. Det nye forslaget vil bli presentert på neste års generalforsamling og stemt over der. Vårt mål er å gi de som ønsker å legge flis på balkong den muligheten, det samme når det gjelder markiser og hvilke typer vi kan få til her.


Vi jobber også kontinuerlig med beboersaker, resterende leverandøravtaler og vedlikeholdsplan.

Konkrete vedtak som blir gjort kommer på infoskrivet fremover.