Informasjonsskriv fra styremøte – 11.12.2018

Oppgradert infrastruktur på p-anlegget og tilrettelegging for lading av EL-bil
Vi besluttet at oppgraderingen skal skje så fort vi har fått 3 tilbud ferdigforhandlet og går for det beste. Dette er planlagt å være ferdig innen 1.5.19. Har man EL-bil kan man da søke om få installert ladestasjon. Borettslaget betaler for ladestasjonen, da p-plassene er tilknyttet/følger borettslaget og ikke andelen.

Ny avtale på TV & Bredbånd
Generalforsamlingen som ble holdt 28.11.18 vedtok HomeNet sitt tilbud. Det vil si at borettslagets kabelnett oppgraderes til fiber. Alle boenheter får 1000/1000Mbps inkl. i fellesutgiftene og tv-abonnement blir valgfritt. Estimert ferdigstillelse er 1.5.19, dette slik at leverandør skal ha god tid for å gjennomføre en grundig og god installasjon. Mer info om saken kommer fortløpende til installasjonen er ferdig.

Terrassedører på bakkeplan
Generalforsamlingen som ble holdt 27.11.18 vedtok fasadeendringen.
Alt det formelle er nå på plass og vi jobber med å forhandle ferdig endelig
tilbud/entreprenør. Estimert ferdig hos alle aktuelle andeler innen 1.5.19

Juletrær og søppel
I perioden 29.12.18 – 13.01.19 vil det være en container tilgjengelig for kasting av juletrær.
VIKTIG: Vi har gjentatte ganger fått beskjed fra kommunen om å skjerpe oss på søppelsortering. I matavfallet skal det kun kastes grønne poser med matavfall!

Ellers så jobber vi fortløpende med beboersaker, utbedring av uteområdet vårt, vedlikeholdsplan, mm.

Ta kontakt her hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger.

God Jul & Godt nyttår!