PERSONLIGE GJENSTANDER I KJELLER OG FELLESROM

Viktig Melding !

Styret har hengt opp skriv (under) i alle inngangstavler den 05. Sep 2016. Vi ber igjen beboere å merke sykler, barnevogner og fjerne gjenstander for å unngå bortkjøring.

I forbindelse med en nylig inspeksjon i henhold til pålagte rutiner for HMS ble det gjort notat om uregelmessigheter i forbindelse med rømningsveier og sikkerhet i kjellerens fellesrom samt trappenedganger.

Vi ber derfor alle beboere som har gjenstander plassert i kjellere og trappenedganger fjerne dette så raskt som mulig on innen 01.Nov.2016 for å unngå at dette blir kjørt bort og destruert.

Dette gjelder ALLE gjenstander (også bilhjul, lamper, hvitevarer, madrasser, møbler, lamper, elektriske artikler osv.) untatt er sykler og barnevogner som er satt på anviste plasser.

Samtidig ber vi alle eiere av sykler som er i bruk og barnevogner som er i bruk merke disse med navn og dato for merkingen, dette også innen 01.Nov.2016 for å unngå bortkjøring.