MERKING AV BODER – 26.09.2016

Styret har sendt brev til alle beboere vedrørende merking av boder med navn og leilighetsnummer innen 01.Okt.2016. Vi har lagt merke til at flere boder ikke er merket eller mangler navn/leilighetsnummer. Som nevnt i brevet vil disse bodene ansett som eierløse og styret forbeholder seg retten til å skaffe adgang til disse bodene og tømme den uten øvrige ansvar.