Informasjon om første styremøte til det nye styret (23.05.18)

Da er vi i gang dere!

Her kommer en kort oppsummering fra forrige styremøte. Dette ønsker vi at skal bli en fast rutine etter hvert styremøte for at alle skal ha muligheten til å holde seg oppdatert på saker vi har pågående og jobben vi gjør.

Vi har startet med blanke ark alle sammen, og håper dere vil se fremover at vi er et nytt samlet styre som skal gjøre en så god jobb som mulig for vårt fellesskap og trivsel. Håper og tror at med dette så starter vi alle beboere med blanke ark og sammen gjør Durud til en bedre plass å boJ

Leverandøravtaler:

VI jobber nå med å gå igjennom alle leverandøravtaler Durud har i dag. Vi ser at det er mye å spare på å reforhandle disse og kommer til å holde dere løpende orientert for hver nye reforhandling/ny leverandøravtale som blir gjort og hva det har resultert i.

Ny kommunikasjonsplattform:

Vi jobber med å få på plass en egen facebookside for oss i Durud. Vårt mål er å ha den oppe rundt slutten av juni. Grunnen til at vi ikke oppretter den umiddelbart er at vi ønsker å skape en trygg og god side for alles beste, og da må vi lage noen retningslinjer for bruk i bunn. Ved å opprette en slik side kan flertallet av oss enklere kommunisere med hverandre innad i Durud og vi i styret kan få ut enkle beskjeder til flertallet kjapt om det skulle være nødvendig.

Nettside:

Vi jobber med å få på plass et alternativ til dagens nettside, samt løpende oppdatere den nettsiden vi har i dag frem til vi eventuelt bytter til en bedre nettside. Vi skal stemme over dette ved neste styremøte i slutten av juni og har stor tro på at vi uansett får en løsning som blir mye bedre enn den vi har i dag.

Parkering:

Vi har gjennomgått dagens håndtering av parkeringslistene, og vi er alle enige i at det finnes et forbedringspotensiale her. Vi har derfor bestemt oss for å innhente tilbud fra Obos ang. håndtering av parkeringslister, samt også gjøre ventelistene tilgjengelig på nettsiden vår. På denne måten kan alle til en hver tid holde seg oppdatert på sin plass i køen. Vi ser også at det er 16 ledige parkeringsplasser per dags dato og håper alle som eier bil tar i bruk og får seg en egen plass. Da kan vi få muligheten til enklere parkeringsmuligheter for gjester. Dette blir stemt over ved neste styremøte i juni når vi har fått tilbudet fra obos.

Uteområde:

Det ble gjennomgått forskjellige måter å utvikle vårt uteområde på. Styret enstemmig vedtok å innhente forslag fra alle beboere om hva vi kan gjøre med eiendommen vår for å øke sosialiseringen og aktiviseringen. Alle forslag tas i mot med åpne armer og det vil komme et eget skriv rundt dette fortløpende. Vi gleder oss til å se på forslagene.

Forslag fra andelseier om innsetting av terrassedør:

Vi kan gladelig meddele at vi enstemmig ønsker å gå videre med å la de som ikke har terrassedør per dags dato, skal få muligheten til å få dette.

Vi har sammen sett på hvordan dette har blitt håndtert tidligere med tanke på balkongutvidelsene, og lignende saker, så vi vil derfor gjøre en så lik behandling som mulig. Kostnaden som kom på balkongutvidelsen ble lagt på fellesgjelden til den leiligheten som fikk utvidet balkongen. Dette synes vi er helt rettferdig å fortsette med.

Det vil si at alle som ønsker dør skal få muligheten, og ikke måtte betale alt på en gang selv. Kostnaden per installasjon vil da bli lånt opp og lagt på fellesgjelden til de som måtte ønske balkongdør. På denne måten får vi en så lik linje som mulig. Veien videre nå er at vi skal gjennomføre noen befaringer med firmaer som kan utføre arbeidet for å få et prisforslag. Deretter kan de som ønsker etter å ha sett prisen sette seg på liste og så gjør vi hele jobben samlet når den tid kommer.

Historikk rundt trefelling:

Gjennomgang av historikk rundt trefelling ble gjennomført. Styret enstemmig vedtok å stanse alle tidligere vedtak om ytterligere trefelling. Ny rutine for trefelling er at alle vedtak rundt dette skal stemmes over på generalforsamling.

Vaktmester:

Vi jobber med en ny arbeidskontrakt med vaktmesteren, noe både vaktmesteren og vi ser på som veldig positivt. Mer info kommer nå alt er ferdig behandlet og signert. Målet vårt er å få på plass en arbeidskontrakt som vi alle er fornøyd med før juli.

Logo Durud Borettslag:

Vi ønsker å skape noe eget, samlende og morsomt for borettslaget det kommende året, med involvering av alle beboere. Det vil komme ut et skriv med mer info rundt dette etter sommeren.

Vedlikehold:

Vi kommer de neste månedene til å jobbe med å få full kontroll på bygningenes stand, og hva som må prioriteres av med tanke på vedlikehold. Info rundt dette blir sendt ut fortløpende når vi nærmer oss noen konkrete tiltak.

Dugnad:

Vi har ikke hatt en dugnad i år og styret håper og tror at vi kan få til noen timers jobb for fellesskapet med mat og drikke etterpå. Mer info rundt dette kommer fortløpende, men datoen vil være torsdag 14.06.18 fra kl 18.00 og vi håper så mange som mulig ønsker å være med på å skape en hyggelig og sosial dugnad. Vis at vi bryr oss om eiendommen vår!J


Skulle det være noe som helst fremover så er det bare å ta kontakt med styret@durud.no og svar vil komme fortløpende.