VIKTIG INFO: Nye røykvarslere og håndslukkere

I henhold til borettslagets internkontrollrutiner og brannforskrift skal det byttes til nye røykvarslere og nye håndslukkere hos alle beboere. Dette er styrets ansvar, de er å anse som juridisk eier av bygningsmassen med det ansvar som ligger i forhold til brannvern og HMS krav. Det betyr at man ikke kan velge om man vil ha nytt utstyr eller ikke. Det nye utstyret er merket som borettslagets eiendom, det må følge boligen uavhengig av hva den enkelte andelseier selv har skaffet seg av utstyr i form av egne røykvarslere eller systemer fra vaktselskap. Alle beboere som er hjemme får opplæring i bruk av utstyret som blir montert.

Røykvarsler

Det monteres nye røykvarslere i pålagte soner som stue og utenfor soverom. Antallet er forskjellig ut i fra planløsninger og størrelser på leilighetene. Røykvarsleren bruker vanlig 9 volts batteri som burde byttes årlig. Den har en stor «test-knapp» som kan betjenes fra gulvet. I tillegg kan man ved feilalarmer hysje røykvarsleren i ti minutter ved å trykke på den samme knappen.

Den nye røykvarsleren limes i taket, ønsker beboer montering på samme sted må den gamles tas ned før vi kommer. Eldre og uføre får hjelp til dette. Montering på samme som tidligere betinger at plassering er riktig i forhold til regelverk, minst 50 cm fra vegg, ikke på vegg og at vi får dekt pålagt sone. Vår førsteprioritet er riktig plassering for tidligst mulig varsling og minst mulig feilalarmer. Dette går foran estetiske hensyn!

Håndslukker

Det deles ut ny håndslukker og den gamle samles inn.  Vi anbefaler at håndslukkeren oppbevares på hovedsoverom for rask tilgang på natten.

Monteringen

Monteringen går i rekkefølge satt opp i monteringstider. Det er forventet å være ferdig til klokken 12.00 alle dager, men du må uansett gjøre leiligheten tilgjengelig frem til du har fått besøk. Det kan oppstå uforutsette hendelser som vi ikke rår over. Beboere har følgende alternativer, være tilstede under montering, nøkkel leveres til en nabo eller til Vaktmester Ole Morten Finstad. Ring for avtale med han: 91 18 18 16.

Nøkler må leveres i konvolutt merket med navn, adresse og etasje. De blir lagt i postkassen etter endt arbeid. Vi trenger kun nøkkel til din inngangdør.

Viktig å merke seg

Skru av boligalarm og lås inn kjæledyr. Trygg og Sikker kan ikke ta ansvar for alarmutrykninger eller kjæledyr som rømmer.

Spørsmål om arbeidet som skal utføres kan i forkant rettes til Tord Sjursen i Trygg og Sikker AS

Telefon 22 110 110, epost: tord@tryggogsikker.no

 

MONTERINGSTIDER ALLE DAGER FRA 08.00 – 13.00:

Mandag 27. Februar: Durudveien 12 A – 14 C

Tirsdag 28. Februar: Durudveien 14 D – 16 C

Onsdag 1. Mars: Durudveien 18 A – 20 C

Torsdag 2. Mars: Durudveien 20 D – 22 D


Durud Borettslag gjennomfører utbytte av brannvernutstyr i samarbeid med: