Informasjonsskriv fra styremøte – 22.08.2018

Ny avtale med Obos

Vi har de siste månedene vært i forhandlinger med Obos og USBL for å få på plass en ny og forbedret avtale på forretningsførsel. De siste tilbudene ble gjennomgått på styremøtet og vi gikk for å beholde Obos. De leverte den beste totalpakken for borettslaget vårt. Vi går ned i pris og øker samtidig innholdet i vår forretningsføreravtale. Vi går fra 425.000,- i året til 337.500,-

Dette gir oss en årlig besparelse på 87.500,-

Utbedring av trapper

Etter en runde med befaringer og innhenting av tilbud, ble det på styremøtet vedtatt å starte utbedringen snarest. Det gjelder da utbedring av de trappetrinnene som er ødelagt utenfor inngangspartiene våre. I sammenheng med denne jobben vil noen balkongtak som det er hull i bli utbedret/tettet.

I forhandlingsprosess på TV og Bredbåndstjenester

Vi har fått et nytt tilbud av Canal Digital på TV & bredbåndstjenester. Vi har også innhentet tilbud fra konkurrenter. I løpet av høsten kommer vi til å gjøre en grundig prosess for å se hva vi som et borettslag har behov for nå og i fremtiden. I denne kartleggingsprosessen kommer vi til å inkludere alle beboere så godt vi kan. Både i form av spørreundersøkelse og beboermøte. Mer info kommer.

Viktig å lukke inngangsdøren

Vi har fått flere bekymringsmeldinger fra beboere som opplever at inngangsdørene i borettslaget står ofte oppe, særlig på kvelds/nattestid. Dørstopperne er til hjelp når vi skal inn og ut. Når bruken er ferdig skal døren lukkes.

Ellers så jobber vi med løpende beboersaker, oppfølging av terrassedørutbyggingen, utbedringsmulighetene på uteområdet vårt, vedlikeholdsplan, mm.

Minner også om Facebook-siden vår, https://www.facebook.com/groups/durudborettslag

Send e-post til styret@durud.no hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger.