Om andelseiernes ansvar for elektriske anlegg i leiligheten, samt faglige krav til våtromsarbeider

Styret i Durud borettslag vil minne om at det er den enkelte andelseier som er ansvarlig for at det elektriske anlegget i den enkelte leilighet oppfyller de til enhver tid gjeldende krav i el-forskriften. Offentlige myndigheter har anledning til å inspisere leilighetene, og kan på bakgrunn av funn under inspeksjonen komme med pålegg om reparasjon og utbedring av arbeider som ikke oppfyller kravene. Disse utbedringer må foretas på andelseiers bekostning.

Dersom det skal utføres oppgradering av andelseiernes våtrom, minner vi om borettslagets vedtekter punkt 3.3, tredje ledd:

«(3) Ved oppgradering av våtrom, skal arbeidet utføres av sertifisert fagmann etter den til enhver tid gjeldende våtromsnorm».